seTXT.pl

     

Regulamin serwisu seoTXT.pl

1. System seoTXT.pl (zwany dalej seoTXT) jest własnością firmy CashNet Przybyszewski Szymon z siedzibą przy ul. Krasińskiego 17, 39-310 Radomyśl Wielki (zwaną dalej CashNet).

2. Użytkownikiem seoTXT może zostać każda osoba fizyczna i prawna, akceptując niniejszy regulamin oraz zakładając konto klienta.

3. Zabronione jest działanie na szkodę systemu oraz innych jego użytkowników.

4. Korzystając z odpowiednich funkcji serwisu użytkownik może zakupić wirtualną walutę (zwaną dalej punktami) w celu późniejszej wymiany jej na usługi świadczone przez CashNet. Koszt zakupu punktów jest stały i wynosi 1 zł netto / 1,23 zł brutto za 1 punkt.

5. Zakładając konto w seoTXT użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur droga elektroniczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Autentyczność faktury zapewniona jest poprzez dostęp jedynie z poziomu domeny seotxt.pl będącej własnością CashNet oraz podaniu przez klienta odpowiedniego loginu i hasła dostępu. Integralność faktury zapewnia format pdf z zablokowaną możliwością edycji.

6. CashNet oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do treści oferowanych i wytwarzanych w ramach seoTXT.

7. Zakończenie zlecenia oznacza jednocześnie przekazanie przez CashNet autorskich praw majątkowych do wykonanych treści na rzecz użytkownika.

8. W przypadku kiedy zlecone teksty nie są zgodne z przedstawioną przez użytkownika specyfikacją może on domagać się ich poprawienia. W tym celu należy skorzystać z wbudowanej w serwisie opcji przekazania wiadomości pracownikowi.

9. W przypadku kiedy seoTXT nie dotrzyma zadeklarowanego przez pracownika terminu wykonania zlecenia, klient uzyskuje prawo do zwrotu 80% punktów zarezerwowanych na potrzeby tego zlecenia.

10. W usłudze sprzedaży kodów do płatnych katalogów stron, seoTXT nie ponosi odpowiedzialności za decyzje właścicieli katalogów związane z odrzuceniem dodawanego wpisu. seoTXT jedynie pośredniczy w sprzedaży kodów i wszelkie wątpliwości związane z samym kodem lub jego zastosowaniem należy wyjaśniać z administratorem konkretnego katalogu.

11. W usłudze sprzedaży wpisów w systemie presell page, seoTXT gwarantuje utrzymanie wpisów przez okres przynajmniej 5 lat. W przypadku usunięcia domeny precla z indexu wyszukiwarki google seoTXT zobowiązuje się do przeniesienia go pod inny adres i skonfigurowania przekierowania 301. seoTXT gwarantuje także nie podłączanie pod blogi presell page systemów wymiany linków, systemów sprzedaży linków czy emitowania własnych linków. Podstrona artykułu zawiera jedynie linki zlecone przez klienta. seoTXT zastrzega sobie prawo do obcych linków w stopce blogów, które kierują do stron autorów szablonów.

12. Użytkownik nie ma prawa występować w imieniu seoTXT.

13. Użytkownik polecając seoTXT innym, uzyskuje prawo (po ich rejestracji) do pobierania 5% prowizji wyrażonej w punktach, od każdego opłaconego doładowania poleconego użytkownika. Punkty uzyskane w ten sposób można wykorzystać do zlecenia usług w seoTXT. Nie ma możliwości zamiany tych punktów na gotówkę.

14. CashNet zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu pod warunkiem poinformowania o tym użytkowników.

15. Jeśli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami regulaminu lub z innych przyczyn chce usunąć konto w seoTXT, powinien przesłać do CashNet wiadomość w formie elektronicznej na adres podany w dziale "Kontakt" serwisu. Konto zostanie usunięte, będzie to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy między CashNet, a użytkownikiem.

16. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia usługi tj. do wystawiania dokumentów sprzedaży oraz w przypadku adresu email, do informowania go o istotnych sprawach związanych z kontem użytkownika.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.